2021/12/08 - 18:29
پیوست عکس:
90807075412000.jpg
90807075412000.jpg · 1080x1303px, 187KB
دیدگاه
yasi

آفرین کلا همه چی با چشماش برده{-11-}

1400/09/17 - 18:37 ·
masood

معلومم نیس برگردونه یا نه {-11-}

1400/09/17 - 19:43 ·
yasi

بعیده{-20-}

1400/09/17 - 19:44 ·
masood

خودمم بعید میدونــم {-11-}

1400/09/17 - 19:45 ·
yasi

غارتگری بوده واسه خودش{-a105-}

1400/09/17 - 19:47 ·
masood

ینی میگی منتظر نمونم ؟ {-54-}

1400/09/17 - 19:50 ·
yasi

باج بده شاید قبول کرد{-11-}

1400/09/17 - 19:51 ·
masood

مثلا چی ؟ {-7-}

1400/09/17 - 20:04 ·
yasi

دیگه باید باهاش مذاکره کنی {-28-}

1400/09/17 - 20:08 ·
masood

5+1 {-7-}

1400/09/17 - 20:13 ·
yasi

{-a164-}

1400/09/17 - 20:18 ·