خدایمـــــــ باش تا با شـــعــــــر عبادت ‌شوے ؛؛؛ مجنون
خدایمـــــــ باش
تا با شـــعــــــر عبادت ‌شوے ؛؛؛
مجنون بخوان مــــرا
تا قاب بگیرم صدایٺــــ را...
2021/12/08 - 19:35