2021/12/09 - 09:15
پیوست عکس:
9080000321500.jpg
9080000321500.jpg · 1080x1445px, 174KB
دیدگاه
yasi

اره متاسفانه

1400/09/18 - 09:27 ·
masood

واقعیته ، دلمون خونه از این همه ظلـم {-47-}

1400/09/18 - 09:29 ·
yasi

ظلم سوار حماقت میشه فعلا وضع همینه

1400/09/18 - 09:30 ·
masood

دقیقا {-35-} لطف کردی {-a173-}

1400/09/18 - 09:32 ·
yasi

{-a153-} این کلاه اخر من باید نیست و نابودش کنم{-a105-}

1400/09/18 - 09:34 ·
masood

اصن نمیدونم چرا تو شکلک ها ، این یکی هی چشمک میزنه
ک منو بزار تو رو خدا {-18-}

1400/09/18 - 09:41 ·
yasi

{-a105-}

1400/09/18 - 09:37 ·
masood

از کجا پیداش کردن آخه سید خدا {-18-}

1400/09/18 - 09:42 ·
yasi

باید تحقیق کنی{-a105-}

1400/09/18 - 10:00 ·