‏دوست داشتن درست از جایی شروع میشه که حاضری بخاطرِ اون تغییر کنی

2021/12/09 - 23:26 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-12-09_23-27-17.jpg
photo_2021-12-09_23-27-17.jpg · 500x382px, 13KB