اگه زیاد در معرض امواج موبایل هستین و از اینترنت زیاد استفاده میکنین ماکارونی زیاد بخورین ، تاثیری نداره ولی خوشمزه س میچسبه ????2021/12/12 - 00:42
پیوست عکس:
IMG_20211212_004133_739.jpg
IMG_20211212_004133_739.jpg · 960x1200px, 199KB