‏شما که مهندسی، روانشناسی

همه حرفات لایه ‌داره، همه حرفای سیاسی
بگو از چیه که من، دلم گرفته؟
راه میرم دلم گرفته
میشینم، پامیشم دلم گرفته...


2021/12/13 - 00:15
دیدگاه
tanha_m

بخاطر اینکه دلت گرفته :|

1400/09/22 - 00:17 ·
ms32

واقعا ؟؟

1400/09/22 - 00:18 ·
tanha_m

باورکن :|

1400/09/22 - 00:19 ·
Amiiir

اسهالم داری؟؟

1400/09/22 - 00:19 ·
ms32

تو ک اینقد باهوشی بگو چیکار کنم خوب بشم

1400/09/22 - 00:20 ·
ms32

یکم شل شده ولی هنوز اسهال نشده

1400/09/22 - 00:21 ·
tanha_m

خودتو بکش تنها راه نجات :|

1400/09/22 - 00:21 ·
Amiiir

دل پیچه چی؟؟؟

1400/09/22 - 00:22 ·
ms32

خودمو کشیدم ۹۵ کیلو هستم{-7-}

1400/09/22 - 00:22 ·
tanha_m

خندیدم :|

1400/09/22 - 00:23 ·
ms32

نه فقط قار و قور داره

1400/09/22 - 00:23 ·
ms32

بداخلاق

1400/09/22 - 00:24 ·
Amiiir

حالت تهوع؟؟؟

1400/09/22 - 00:24 ·
tanha_m

همین ک هست :|

1400/09/22 - 00:24 ·
ms32

آره اینو دارم امیر

1400/09/22 - 00:25 ·
ms32

بداخلاق اسمت چیه؟؟

1400/09/22 - 00:25 ·
tanha_m

بریتان:|

1400/09/22 - 00:26 ·
Amiiir

مسموم شدی داداش... خودتو به یه دختر نشون بده

1400/09/22 - 00:26 ·
ms32

بریتان کوردی؟؟

1400/09/22 - 00:28 ·
ms32

امیرخان بنظرت بریتان می‌تونه درمونم کنه

1400/09/22 - 00:29 ·
Amiiir

دخترای بداخلاق همه کاری از دستشون برمیاد

1400/09/22 - 00:29 ·
tanha_m

بله:|

1400/09/22 - 00:29 ·
tanha_m

چقد بی نذاکت :|

1400/09/22 - 00:30 ·
Amiiir

کورد کجا ... بهت میاد سنندجی باشی

1400/09/22 - 00:30 ·
ms32

خوشم ده وی

1400/09/22 - 00:32 ·
Amiiir

مهدی خجالت بکش از دستت ناراحت شد... از اونجایی که من مدیر این فیس هستم تورا مسدود خواهم کرد ...باشد که رستگار شوی

1400/09/22 - 00:33 ·
Amiiir

اشتب گفتی مهدی.خخخخخ

1400/09/22 - 00:34 ·
ms32

مرا ببخش تو ای بزرگوار

1400/09/22 - 00:35 ·
ms32

پ چطوری میشه؟؟

1400/09/22 - 00:35 ·
Amiiir

بگو ... خوشم دِ دیای

1400/09/22 - 00:36 ·
ms32

این همونه دیگه

1400/09/22 - 00:38 ·
Amiiir

"وی" اشتباهه ...باید بگی" دیای"

1400/09/22 - 00:39 ·
Amiiir

دخترای کورد مغرور و بداخلاقن ... طرفشون نرو... البته عمه ی من بداخلاق نیست بیا طرف عمه ی من

1400/09/22 - 00:40 ·
ms32

یه کورد اینو یادم داد
شاید کوردی اونا ب شما فرق داره

1400/09/22 - 00:40 ·
ms32

ینی نمیتونم موفق بشم؟؟

1400/09/22 - 00:42 ·
Amiiir

تلاشتو بکن هروقتی با کوردی فوشت داد بمن بگو واست ترجمه بکنم

1400/09/22 - 00:43 ·
ms32

بداخلاق بنظر خودت میتونم؟؟

1400/09/22 - 00:45 ·
ms32

اوکی بزار ببینم چیکار میتونم بکنم

1400/09/22 - 00:46 ·
tanha_m

:|

1400/09/22 - 00:47 ·
ms32

نظرت رو بگو خو

1400/09/22 - 00:48 ·
Amiiir

دختر کورد اگه از حرفای ما ناراحت شدی معذرت میخایم ...ما فقط میخایم سربسرت بذاریم ...

1400/09/22 - 00:49 ·
Amiiir

مهدی یاد بگیر ببین چقد مودب حرف زدم

1400/09/22 - 00:51 ·
ms32

خدایی برا اولین بارع ک این طوری دیدمت

1400/09/22 - 00:51 ·
Amiiir

خودمم تعجب کردم... دلم درد گرفت

1400/09/22 - 00:52 ·
ms32

اینا همش اثرات جنس خوبه ها

1400/09/22 - 00:55 ·
ms32

بداخلاق کجایی هستی؟

1400/09/22 - 00:56 ·
tanha_m

خواهش نمیکنم:|

1400/09/22 - 01:02 ·
tanha_m

هرجایی :|

1400/09/22 - 01:03 ·
ms32

عه بداخلاق بگو دیگه

1400/09/22 - 01:04 ·
tanha_m

من‌کوردم همینو بدونی بسه :|

1400/09/22 - 01:05 ·
ms32

خو نصف ایران کورده

1400/09/22 - 01:06 ·
ms32

کورد کجایی

1400/09/22 - 01:06 ·
tanha_m

خداروشکر :|

1400/09/22 - 01:07 ·
tanha_m

یه جایی:|

1400/09/22 - 01:07 ·
ms32

بداخلاق

1400/09/22 - 01:09 ·
tanha_m

شب خوش

1400/09/22 - 01:10 ·
ms32

خدافظ

1400/09/22 - 01:10 ·