بعضی ها آمده اند معجزه آدم باشند
و با شادی بیاورند
این ها اگر یک نباشند همین می شود
ترین زندگی ...
2021/12/13 - 09:58 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
IMG_20211210_122340_073.jpg
IMG_20211210_122340_073.jpg · 720x880px, 115KB
دیدگاه
mehrrsa

و تو همینی
باش

1400/09/22 - 11:50 ·
Farid

هستم تا همیشه ماه دلم

1400/09/22 - 15:30 ·
mehrrsa

{-41-}

1400/09/22 - 21:31 ·