آتش هم از آسمان ببارد
سـردم است !
نمیدانم ..
به هر حال باید
بهانه ای برای بغل کردنت
داشته باشم
2021/12/14 - 15:28
دیدگاه
mehdi1360

حاج مجید چطوره؟

1400/09/23 - 15:40 ·
saeed37

همون مجید سوزوکی !!!! {-36-}{-36-}{-36-}{-27-}{-33-}{-33-}

1400/09/23 - 15:50 ·
mehdi1360

خخخ

1400/09/23 - 15:55 ·
majid_f45

سلام بر حاجیه خانم اذر پاییزیی شما خوبین؟

1400/09/24 - 08:05 ·
majid_f45

پ.ن.پ هوندا 1000 خخخ

1400/09/24 - 08:06 ·
mehdi1360

سلام بر مجید خوب خودمون وقتی میبینم خوبی خب منم خوبم مجید جان سایت برای من باز نمیشه

1400/09/24 - 08:38 ·
majid_f45

لطف دارین شما وشکر که خوب وسلامتی.اره دو روزه میزنه در حال بروز رسانی

1400/09/24 - 08:52 ·
mehdi1360

فکر کنم مثل سری قبل که یکی دو ماه قطع بود شده باشه

1400/09/24 - 08:53 ·
majid_f45

احتمال داره

1400/09/24 - 08:54 ·
mehdi1360

خدا کنه زود باز شه

1400/09/24 - 09:00 ·
majid_f45

اخی.چرا به اونجا عادت داری؟یا نکنه دلتو کسی دست کاری کرده؟خخخخخ

1400/09/24 - 09:01 ·
mehdi1360

خخخخ از دست تو خب اونجا رو دوست دارم

1400/09/24 - 09:04 ·
majid_f45

باز عینک نزدی پاتو گذاشتی رو دستم!!!؟خخخ

1400/09/24 - 09:12 ·
mehdi1360

خخخخ بببشق

1400/09/24 - 09:19 ·
majid_f45

خب بخشیدم که پاتو گذاشتی روش اگر نه تو که اهل این حرفها نیستی خخخ

1400/09/24 - 09:20 ·
mehdi1360

خخخ خوبه منو شناختی ولا نالاحن میشدم شدیدالحن

1400/09/24 - 09:30 ·
majid_f45

بخدا منو رو من هنوز ندیدم فقط یادمه گفتی قاسم میرازی میخوای درست کنی خخخ

1400/09/24 - 09:32 ·
mehdi1360

خخخخ قاسم دیگه ؟

1400/09/24 - 09:48 ·
majid_f45

اره خب امامزاده است دیگه خخخ

1400/09/24 - 09:52 ·
mehdi1360

خخخ اهان امامزاده قاسم رو میگی

1400/09/24 - 09:57 ·
majid_f45

پ.ن.پ داداش ناتنیش بیژنشون گفتم خخخ

1400/09/24 - 09:58 ·
mehdi1360

خخخخخ دیوانه کردی ما رو

1400/09/24 - 10:02 ·
majid_f45

عه مگه مار توو استینت داشتی؟خخخخ

1400/09/24 - 10:03 ·
mehdi1360

خخخ نه بابا یه فرشته دارم

1400/09/24 - 10:11 ·
majid_f45

شوخی نکن فرشته که شوهر کرد رفت خخخ

1400/09/24 - 10:14 ·
mehdi1360

خخخخخخ بالای ما طرف تازه اومده ولی از وقتی که اومده تعمیرات داره همش پتک و چکش روی اعصاب ما رفته

1400/09/24 - 10:20 ·
majid_f45

عه مگه نگفتی بالای سرت خداست !!؟یعنی خدارو هم مجبور بکار کردی؟خخخ

1400/09/24 - 10:24 ·
mehdi1360

خخخ خدا که تو قلب منه اما بنده خدا بالای آپارتمان منه

1400/09/24 - 10:25 ·
majid_f45

اهان از اون لحاظ خب خدا بهت صبر بده به من بده خخخ

1400/09/24 - 10:27 ·
mehdi1360

تو دیگه چرا

1400/09/24 - 10:29 ·
majid_f45

برا انکه اعصاب تو خرد بشه دست منو زیر پات له میکنی خخخخ

1400/09/24 - 10:55 ·
mehdi1360

خخخ خدا نکنه این چه حرفیه

1400/09/24 - 11:01 ·
majid_f45

حرف نیست واقعیته خودت هی میگی امان از دستت خخخ

1400/09/24 - 11:03 ·
mehdi1360

خخخخخ منکه از پس زبونت بر نمیام

1400/09/24 - 11:06 ·
majid_f45

عه مگه سر زبونم چه مشکلی داره که سراغ پس شو میگیری؟خخخخ

1400/09/24 - 11:09 ·
mehdi1360

خیلی اقایی بخدا

1400/09/24 - 11:13 ·
majid_f45

شرمنده این دیگه دست خودم نبود خدای تو منو اقا خلق کرد اگر نه شاید منم زن میشدم خخخخ

1400/09/24 - 11:15 ·
mehdi1360

خخخخخخخخخ

1400/09/24 - 11:22 ·
majid_f45

عه نخند خب دست خودم نبوده خخخ

1400/09/24 - 11:46 ·
mehdi1360

خووو چکار کنم اخه؟

1400/09/24 - 11:47 ·
majid_f45

چیه حسودیت شد من اقا هستم!!؟خخخخ

1400/09/24 - 11:48 ·
mehdi1360

خخ نه خوشحالم

1400/09/24 - 11:51 ·
majid_f45

خب خدارو شکر که یه جنس مخالف پیدا شد از اقا بئش نیاد وبا دیدنش خوشحال بشه خخخخ

1400/09/24 - 11:52 ·
mehdi1360

خخخ من که چند دقیقه دیگه دارم در میرم میرم خونه خواهرم

1400/09/24 - 12:01 ·
majid_f45

پس خدا رحم کنه به پروردگار خخخ

1400/09/24 - 13:06 ·
mehdi1360

چکار کنم دیگه

1400/09/24 - 13:18 ·
majid_f45

هیچی کار خاصی نکن تو خخخخ

1400/09/24 - 13:20 ·
mehdi1360

خخخ باشه هر چی حاج مجید ما بگه

1400/09/24 - 13:24 ·
majid_f45

ببخشین بنده هنوز جواز نگرفتم خخخخ

1400/09/24 - 13:29 ·
mehdi1360

خخخخخخخخخ

1400/09/24 - 13:35 ·
majid_f45

چیه حاجیه خانم نکنه خودت مجوز گرفتی!!؟خخخ

1400/09/24 - 13:39 ·
mehdi1360

خخ نه بابا اصلا

1400/09/24 - 13:49 ·
majid_f45

خب خدارو شکر بخیر خخخ

1400/09/24 - 13:55 ·
mehdi1360

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/24 - 14:23 ·
majid_f45

باز توو مسیر خونه ابجیت رفتی سراغ گلهای کنار خیابان؟خخخ

1400/09/24 - 14:44 ·
mehdi1360

خخخخخ

1400/09/24 - 14:52 ·
majid_f45

خب کندی لااقل میبردی برا ابجیت دست خالی نری خخخ

1400/09/24 - 15:11 ·
mehdi1360

خخخ نرفتم

1400/09/24 - 15:12 ·
majid_f45

عه چرا تنبل خانم؟خخخ

1400/09/24 - 15:27 ·
mehdi1360

آخه دوره ماشین که ندارم

1400/09/24 - 15:34 ·
majid_f45

خب اسنپ بگیر خخخ

1400/09/24 - 15:38 ·
mehdi1360

خخخ

1400/09/24 - 16:18 ·