2021/12/14 - 23:32
پیوست عکس:
98658000852000.jpg
98658000852000.jpg · 1080x1101px, 165KB
دیدگاه
1angel

لایک داری مسعود {-35-}

1400/09/23 - 23:36 ·
yasi

لایکی {-35-}

1400/09/23 - 23:36 ·
masood

مرررسی فرشته عزیز ، ب وجود مهربونت {-35-}

1400/09/23 - 23:40 ·
masood

ممنـون یاسی جــان ، فدای معرفتت {-35-}

1400/09/23 - 23:41 ·
yasi

خواهش. خدا نکنه عزیزی{-35-}

1400/09/23 - 23:42 ·
1angel

خواهش {-35-}

1400/09/23 - 23:45 ·
mohsen3335

آگاهانه نمیفهمد !{-35-}

1400/09/24 - 07:38 ·
masood

آب در هاون کوبیدن {-35-}

1400/09/24 - 09:48 ·
1angel

محسن ی چیز بهت بگم قبول کن

1400/09/24 - 10:43 ·
mohsen3335

بگو فری تا بگم باشه ..

1400/09/24 - 10:59 ·
1angel

بجای اون پرتقالا این گل بهم بده {-18-}

1400/09/24 - 11:31 ·
mohsen3335

دارم یکیه
ولی امسال دوتا میشه
بیا بگیر

1400/09/24 - 13:00 ·
mohsen3335

اینم عکسش

1400/09/24 - 13:02 ·
1angel

خدا زیادترش کنه ....چ خوب برام بفرست

1400/09/24 - 13:03 ·
mohsen3335

نمیشه باید بیایی بگیری {-34-}

1400/09/24 - 13:07 ·
1angel

اره قبلا عکسشو گذاشته بودی خوشم اومده ...سمت راستی رو دارم ...تک رنگشو ندارم

1400/09/24 - 13:09 ·
1angel

دلت میاد بهم نه بگی

1400/09/24 - 13:09 ·
mohsen3335

به نظرم این قرمزش خیلی قشنگتره

1400/09/24 - 13:11 ·
1angel

اوهوووم ...تک رنگش قشنگه....دلم خاست

1400/09/24 - 13:13 ·
yasi

محسن گل فروشی راه انداختی

1400/09/24 - 13:24 ·
mohsen3335

ن . یاسی مجانیه
تو هم بیا بگیر {-34-}

1400/09/24 - 13:27 ·
1angel

معامله کردم با درخت پرتقال...{-18-}

1400/09/24 - 13:27 ·
yasi

محسن گل و گیاه اونور با اب و هوای اینور جور نیس{-34-}

1400/09/24 - 13:31 ·
yasi

فرشته میرفتی هم پرتقال میگرفتی هم گل معامله چرا

1400/09/24 - 13:31 ·
1angel

چون حضوری نمیخام برم {-18-}

1400/09/24 - 13:46 ·
1angel

پرتقالارو هر وقت تو رفتی از طرف منم بچین سهم منو بده {-a105-}

1400/09/24 - 13:47 ·
mohsen3335

{-18-}بابا ما اینجا لولو نداریم
تازه یه گل دارم اوازم میخونه{-18-}

1400/09/24 - 13:49 ·
yasi

خسیسه بعیده این همه راه برم گل یا پرتقال بده {-18-}

1400/09/24 - 13:50 ·
1angel

این روشا قدیمه محسن ....فکر بهتری بکن {-18-}

1400/09/24 - 13:53 ·
1angel

چیزی نده دست و پاهاشو پاپیونی میزنیم {-18-}

1400/09/24 - 13:54 ·
yasi

محسن من که راهنماییت کردم چی جواب میده

1400/09/24 - 13:55 ·
yasi

اونکه حتما فرشته{-18-}

1400/09/24 - 13:55 ·