برای شما عزیزان دوستان خوب من
2021/12/15 - 10:43
پیوست عکس:
265193615_4979605938725544_1660878391430871083_n.jpg
265193615_4979605938725544_1660878391430871083_n.jpg · 516x640px, 92KB
دیدگاه
1angel

{-a201-}{-a201-}

1400/09/24 - 10:47 ·
ber99keh

چی شده عزیزم {-7-}

1400/09/24 - 11:04 ·
ber99keh

دستت درد نکنه من عاشق این شیرینی ام{-a197-}{-a203-}

1400/09/24 - 11:05 ·
1angel

با روح و روانم بازی شد ...دلم خاست {-38-}

1400/09/24 - 11:31 ·
ber99keh

مثل من{-11-}

1400/09/24 - 11:47 ·
Reza14

ازدو ردیف پایین ۲ کیلو لطفا {-a151-}

1400/09/24 - 12:35 ·
1angel

شکلاتی نمیخای یعنی

1400/09/24 - 12:55 ·
Reza14

نه دوس ندارم

1400/09/24 - 12:56 ·
1angel

بی ذوق

1400/09/24 - 12:57 ·
1angel

وای خدایی دهنم آب افتاده

1400/09/24 - 12:58 ·
Reza14

اقایک کیلوهم شکلاتی برا فرشته ببند سریع بریم تا ابجیم نیومده {-a151-}

1400/09/24 - 13:01 ·
Reza14

صبور باش فرشته الان اب دهنتو با شیرینی مدیریت میکنم {-7-}

1400/09/24 - 13:02 ·
1angel

اخ جونی...مرسیات رضا {-7-}

1400/09/24 - 13:04 ·
1angel

ب کسی نمیدیا فقط مال خودمه خخخ

1400/09/24 - 13:04 ·
Reza14

هیس صداشو درنیار تند تند بخور تا برکه نیومده {-a203-}

1400/09/24 - 13:05 ·
1angel

برکه بیاد تورو شیرینی میکنه حواست باشه{-18-}

1400/09/24 - 13:07 ·
Reza14

ن واسه تو خریدم بخور نوش جونت اخه میدونی برکه رژیمه واسش خوب نیس چاقتر میشه الانم یه بیست پنج کیلو اضافه وزن داره {-a151-} بیچاره شوهر چینیش از چند ناحیه دنده هاش شکسته بود وقتی دفنش میکردیم {-18-}

1400/09/24 - 13:08 ·
Reza14

نه نمیفهمه دور دهنتو پاک کن مسواکم بزن {-a203-}

1400/09/24 - 13:09 ·
1angel

اره راست میگی حواسم نبود ..بره هویج و کلمشو بخوره ..اینا براش خوف نیست {-18-}

1400/09/24 - 13:15 ·
Reza14

رو کلم هویچ رنده کن شیرینه ابجی برکه اینقده خوبه {-7-}
فرشته شکلاتیهاشو بخور ها میوه ای هاش من {-a203-}

1400/09/24 - 13:17 ·
1angel

الان فکر کنم داره کلم بروکلی میخوره ...خخخخ{-18-}

1400/09/24 - 13:20 ·
1angel

نگو ک دلم رفت {-18-}

1400/09/24 - 13:21 ·
Reza14

چن وقته توالت خونمون بو میده فک کردم ازچاه نگو کلم خوردنای ابجیه {-18-} باکسی اسپری خوشبو کننده میخرم بخدا چن وقته {-18-}

1400/09/24 - 13:25 ·
Reza14

دلت نره وایسته شکلاتی شه بعد بره{-a203-}

1400/09/24 - 13:26 ·
1angel

دیونه ای رضا حالمونو بهم زدی ...

1400/09/24 - 13:27 ·
Reza14

من ن کار برکه س بخدا{-54-}

1400/09/24 - 13:28 ·
1angel

آدم قسم خدا رو میخوره دیونه

1400/09/24 - 13:30 ·
Reza14

ها نه درست میگی {-36-}

1400/09/24 - 13:31 ·
1angel

شیرینی های توام مال خودم {-18-}

1400/09/24 - 13:47 ·
Reza14

شکلاتی ها رو خوردی میدونستم یه نیم نگاهت رو شیرینی های من بود باشه من یکی دوتا اونم با چایی بقیش مال تو نوش جونت {-7-}

1400/09/24 - 13:54 ·
1angel

برای توام خوب نیست چاقالوتر میشی {-11-}

1400/09/24 - 13:57 ·
Reza14

{-18-}{-18-}{-18-} بیام انزلی رو بهم میریزم

1400/09/24 - 14:01 ·
1angel

چرا واسه چی

1400/09/24 - 14:03 ·
Reza14

زبونت {-18-} نیش داره

1400/09/24 - 14:07 ·
1angel

من یا تو {-11-}

1400/09/24 - 14:09 ·
Reza14

برکه{-18-}

1400/09/24 - 14:13 ·
ber99keh

Reza
☆☆●•Fereshteh●•☆☆
منو مسخره می کنید بزنم لهتون کنم {-a113-}{-a116-}{-a121-}درسته تو کار سبزیجاتم ولی از خیر شیرینی اونم تر و خامه ای نمی گذرم{-a179-}{-a179-}{-a179-}

1400/09/24 - 16:35 ·
Reza14

اوو صاحبش اومد {-18-}

1400/09/24 - 16:57 ·
ber99keh

خیال کردی تنهات میذارم هرکاری دلت خواست انجام بدی{-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/24 - 17:00 ·
Reza14

شکلاتیهاشو فرشته خورد تازه از ردیف دوم هم خورد {-7-} فک نکنم چیزی برات گذاشته باشه

1400/09/24 - 17:02 ·
ber99keh

اولا این شیرینی ها رو تو نیوردی علیرضا زحمت کشیده.دوما زود باش برو شیرینی واسه آبجیت بیار

1400/09/24 - 17:11 ·
Reza14

من از علیرضا خریدم کامنتا رو چک کن دو کیلو از ردیف دوم و سوم یک کیلو از ردیف اول
{-a151-}

1400/09/24 - 17:13 ·
Reza14

برات شیرینی نمیارم ابجی {-7-} شیرینی فروشی رو ملکی شیش دانگ سند سربی بنامت میخرم از علیرضا جان {-a160-}

1400/09/24 - 17:14 ·
ber99keh

زود باش شیرینی واسم بیار{-a160-}{-a160-}ماماااااااااااااااااااااااااان{-a129-}{-a129-}{-a129-}

1400/09/24 - 17:15 ·
Reza14

کپی نمیشه عجب {-a151-} تصویر شیرینی

1400/09/24 - 17:17 ·
ber99keh

این تکراریه مدل دیگه ش لطفا{-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/24 - 17:18 ·
Reza14

ملکشو خریدم دستور بده برات بیارن {-a151-}

1400/09/24 - 19:08 ·
1angel

دیر رسیدی برکه ...از خجالتش در اومدم همشو خوردیم خخخخ

1400/09/24 - 21:37 ·
ber99keh

داداش پس هر وقت دلم خواست سفارشی بفرست دم در خونه{-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/25 - 08:15 ·
ber99keh

نوش جونت فرشته ی عزیزم
ولی رضا نه {-a129-}{-a123-}

1400/09/25 - 08:16 ·
1angel

مرسی برکه جونی
رضا چیزی نخورد گفت هیکلش خراب میشه{-18-}

1400/09/25 - 10:30 ·
ber99keh

خواهش عزیزم
هیکلش خراب بشه {-11-}برو پستش رو ببین عکس خودش و عشقش رو گذاشته
{-7-}هیکلش خیلی ترکه ایه {-18-}

1400/09/25 - 10:32 ·
1angel

در جریان نبودم ....

1400/09/25 - 10:37 ·
Reza14

دو تا ملاک و فرشته سایت که شما باشین منو خوشگل هدایت میکنین دوزخ {-7-}{-18-}

1400/09/25 - 11:51 ·
ber99keh

قابل نداره داداش{-18-}از این خیر و برکت نصیب کسی نمیشه استفاده ش رو ببر
{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/25 - 11:57 ·
1angel

دوزخم جای خوبیه پشیمون نمیشی {-18-}

1400/09/25 - 12:08 ·
Reza14

دوزخم برم با روسا و بلا روسا میرم در جریان باش ابجی {-a151-}
فرشته خوب چوب اصافه میکنی به اتیش برم تو رو هم میبرم دوزخ حالت جا بیاد {-7-}

1400/09/25 - 12:18 ·
1angel

از موقعیتی ک بهت دادم استفاده کن ...خخخخ
ما فرشته ها آزادیم هر جایی میتونیم بریم {-11-}

1400/09/25 - 12:20 ·
ber99keh

آفرین فرشته جون

1400/09/25 - 12:21 ·
ber99keh

طبقات دوزخ فرق میکنه {-18-}تو یه کلاس نیستین داداش{-2-}{-7-}

1400/09/25 - 12:21 ·
1angel

رتبه بندی اونجا {-a105-}

1400/09/25 - 12:23 ·
1angel

دوستان زیر پست یکی دیگه هستیما حواستون باشه آمار کامنتا داره بالا میره ...برید خونه هاتون

1400/09/25 - 12:24 ·
ber99keh

{-33-}{-33-}{-33-}

1400/09/25 - 12:26 ·
Reza14

این موقعیت نیس که مرگ تدریجی یک رضا س {-a151-}

1400/09/25 - 12:27 ·
Reza14

عه اینطوریاس زرتو زورت کامنت بدین بعد امار کامنتا بالا ، علیرصا از خودمونه {-a151-}

1400/09/25 - 12:28 ·
Reza14

فک کنم خود علیرصا عدم زده {-18-}

1400/09/25 - 12:28 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/25 - 12:29 ·
Reza14

جرات نمیکنه دمپر شما دوتا فرشته بیاد ، میسوزونینش {-18-}

1400/09/25 - 12:29 ·
1angel

اره فکر کنم {-33-}

1400/09/25 - 12:30 ·
Reza14

علیرصا واکسناتو بزن بعد بیا در دم میگیرنت {-18-}

1400/09/25 - 12:33 ·
1angel

تو زدی گرفتنت {-18-}

1400/09/25 - 12:34 ·
Reza14

توپ تانگ مسلسل در من اثر نداره {-a151-}{-18-}

1400/09/25 - 12:36 ·
1angel

مرگ بر آمریکای مردم فریب {-18-}

1400/09/25 - 12:38 ·
Reza14

بریده باد دست فهد زبون ملک {-18-}

1400/09/25 - 12:45 ·