نبض زندگیم
با صدای نفس های تو میزند
قشنگ ترین صدای زندگیم ضربان قلب توست
ترنم دلنشین لحظه هایم با من بمان
2021/12/16 - 01:52 در عشق اول
دیدگاه
Amir_h

جیگرم زندگی من

1400/10/2 - 04:06 ·
atiye

فداتشم

1400/10/2 - 13:18 ·