خارجیا بعد از دستشویی،
با یه دستمال فرض می‌کنن تمیز شدن!مال ما تا صدای بشقابِ تمیز نده

ول‌ کن ماجرا نیستیم!
2021/12/16 - 17:07
دیدگاه
mahii

جررر{-18-}

1400/09/25 - 22:27 ·
Reza14

بسه نفس بیا بیرون ترکیدم {-18-}

1400/09/26 - 14:25 ·
mahii

آب ضعیفه یکم دیگه صب کن{-18-}

1400/09/28 - 16:25 ·
Reza14

پاچیدم بدو لنتی {-18-}

1400/09/28 - 18:49 ·
mahii

گلارو ابیاری کن
تموم نشده هنوز{-18-}

1400/09/28 - 18:58 ·
Reza14

قیچیش کن لامصب ترکیدم {-18-}

1400/09/28 - 19:00 ·
mahii

عر{-18-}
بیا برو گندمون نکنی لنتی

1400/09/28 - 19:18 ·
Reza14

چقد طولانی میری توالت لنتی مردم {-18-}

1400/09/28 - 19:23 ·
mahii

{-18-}تو چرا ایقد میخوری گامبو

1400/09/28 - 19:27 ·
Reza14

سوخت و سازم بالاس بپا نفتی نشی {-a151-}{-18-}

1400/09/28 - 19:38 ·
mahii

{-18-}سوخت و ساز من اندازه گنجیشکه:|

1400/09/28 - 19:40 ·
Reza14

پس یوبوست داری سه ساعت توالت چیکار میکنی {-8-}

1400/09/28 - 19:42 ·
mahii

{-18-}{-18-}تو اینه دسشویی خودمو نگا میکنم

1400/09/28 - 19:42 ·
Reza14

عه لابد به خودتم چشمک میزنی اره {-7-}{-18-}

1400/09/28 - 19:47 ·
mahii

{-18-}اره بوسم میفرستم برا خودم:|

1400/09/28 - 19:59 ·
Reza14

بفرس بفرس ی چن وقت دیگه میبرمت تیمارستان {-18-}

1400/09/29 - 11:30 ·
mahii

{-18-}تورم با خودم میبرم

1400/09/29 - 13:24 ·
Reza14

نمیام زیر لفظی میخام {-18-}

1400/09/29 - 14:18 ·
mahii

{-18-}پرووووو

1400/09/29 - 16:28 ·
Reza14

سکه تمام میخوام {-18-}

1400/09/29 - 19:40 ·
mahii

{-18-}ته تهش یدونه از این ادامس سکه ای ها بهت بدم {maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1400/09/30 - 15:09 ·
Reza14

شانس منو {-9-} دستت درد نکنه با اجازه بزرگترا مامانم اینا بله {-7-}{-18-}

1400/09/30 - 15:22 ·
mahii

{-18-}{-18-}راس میگن قحطی شوهر اومده
با یدونه ادامس سکه ای هم راضی ان مردم

1400/09/30 - 15:48 ·
Reza14

عیب نداره زانو بزن ازم خواستگاری کن لپام قرمز شه از خجالت {-18-}

1400/10/1 - 11:16 ·
mahii

{-18-}زانو هام درد میکنه ننه
با این رژگونه هایی که تو زدی سرخی لپات پیدا نیس{-18-}

1400/10/1 - 12:11 ·
Reza14

عه پس دراز بکش ننه {-18-} پات درد نگیره رژ گونه هس ولی ن برا من بهم تجاوز شده {-18-}

1400/10/1 - 12:14 ·
mahii

{-18-}بیشور{-18-}

1400/10/1 - 23:55 ·
Reza14

{-18-}{-18-} دستگیرش کن متجاوزو افسردگی گرفتم {-18-}

1400/10/2 - 10:55 ·
mahii

{-18-}خیلی دلم مخواد بدونم که کی ب تو تجاوز میکنه

1400/10/2 - 11:14 ·
Reza14

خودمم ندیدم چشامو بسته بود {-a151-}{-18-} هر چی زار التماس گریه ، کار خودشو کرد ایندمو تباه کرد {-18-}

1400/10/2 - 11:19 ·
mahii

{-33-}خفه شو رضا{-18-}

1400/10/3 - 19:25 ·
Reza14

خفه میشم ولی حالت تهوعمو چیکار کنم {-18-}

1400/10/4 - 11:28 ·
mahii

قورتش بده{-15-}
چن قلو بارداری؟ {-18-}

1400/10/4 - 17:19 ·
Reza14

قورت بدم از جا دیگم میزنه بیرون {-15-}
فک کنم هفت قلو ، طرف سگی بود {-7-}همچیش سگ داشت

1400/10/4 - 18:59 ·
mahii

{-18-}حیثیت مردارو بردی پسر

1400/10/4 - 19:15 ·
Reza14

کدوم مرد ، مرد دیدی سلام برسون ، الان ی دختر ۱۴ ساله ، فیل هم باشی میخوابندت {-7-}

1400/10/4 - 19:17 ·
mahii

{-15-}شت

1400/10/4 - 20:05 ·