اين افسردگی پس از زايمان كه ميگن واقعا راسته. من خودم از وقتی كه ننم منو زاييد افسردگی دارم
2021/12/18 - 12:06
دیدگاه
ber99keh

دیوونه ننه ت باید افسردگی بگیره نه تو {-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/27 - 12:08 ·
Reza14

دایورت کرد رو من {-18-}

1400/09/27 - 12:13 ·
ber99keh

{-a145-}

1400/09/27 - 12:15 ·
Reza14

لااقل نصف میکرد نصف من نصف تو {-18-}

1400/09/27 - 12:21 ·
ber99keh

من از دست کارای تو خودم افسردگی گرفتم {-10-}{-7-}

1400/09/27 - 12:24 ·
Reza14

از نیشت معلومه {-a151-} بیچاره من نبودم به کی میخندیدی {-18-}

1400/09/27 - 12:26 ·
ber99keh

بازم به تو{-33-}{-33-}{-33-}

1400/09/27 - 12:27 ·
Reza14

مامان بیا این دخترتو جم کن {-18-}

1400/09/27 - 12:31 ·
ber99keh

مامان خوشحاله منو داره چون تموم کارات رو بهش گزارش میدم.البته راه برای نگفتن هم هست{-33-}{-33-}{-33-}

1400/09/27 - 12:36 ·
Reza14

همون راه برا نگفتن منو بیچاره کرده میدونی که ، پست میزارم صد تومنی لنتی اخه رواست{-18-}

1400/09/27 - 16:48 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/28 - 08:03 ·