قوری ز قلم، قلم ز قوری

چه بلوزی داری گوگولی مگولی!!

هی میگم اصرار نکنید!!
من نمیتونم شعر بگم
2021/12/18 - 12:18
دیدگاه
ber99keh

تا این حد هم خیلی هنر کردی{-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/27 - 12:26 ·
Reza14

ب تو گفتم ها ، بلوزو نه کسی ابجی ۱۰۰ دیگ نره تو پاچم {-a151-}

1400/09/27 - 12:29 ·
ber99keh

بده بیاد 100 رو{-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/27 - 12:32 ·
Reza14

تازه ی چیز دیگ بود من درستش کردم {-18-} چش چش

1400/09/27 - 12:33 ·