یه کتابی هست به اسم هشت کاری که قبل از هشت صبح باید انجام داد تا موفق شد.

‏من تنها کاری که قبل از هشت صبح میتونم انجام بدم، اونم تازه شاید، دستشوییه
2021/12/21 - 14:26