پیوست عکس:
zemestan-32.jpg
zemestan-32.jpg · 600x480px, 80KB
دیدگاه
Reza14

کی باشه ؟ {-10-} مامان دخترت و جم کن یاجمش کنم {-9-}

1400/10/1 - 11:24 ·
ber99keh

همونی که باید باشه {-7-}مگه تو فضولی {-11-}{-5-}{-13-}

1400/10/1 - 11:28 ·
Reza14

مامامییییی بیا چشاشو درار موهاشو بده بدستش {-7-}

1400/10/1 - 11:41 ·
ber99keh

{-54-}{-a166-}{-a160-}

1400/10/1 - 11:43 ·
Reza14

اووو سیگار هم میکشه دهنشو بو کن مامان {-a203-}

1400/10/1 - 11:48 ·
ber99keh

مامان دروغ میگه من از هیچی خبری ندارم{-36-}{-30-}{-28-}

1400/10/1 - 11:52 ·
Reza14

مامی ببندش ب تخت اعتراف کنه {-a203-}

1400/10/1 - 12:07 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/1 - 12:20 ·
1angel

خدا شفاتون نده{-18-}

1400/10/2 - 19:27 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/4 - 08:12 ·
Reza14

{-a203-}{-a203-} روانییم

1400/10/4 - 11:25 ·
ber99keh

خیلی هم{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/4 - 11:32 ·
Reza14

عه تو هم ابجی ، فرشته هم اره ، همه روانیم {-a203-}

1400/10/4 - 11:56 ·
ber99keh

همه در دم {-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/4 - 11:57 ·
Reza14

ابجی این فرشته رو با خمپاره بزن امروز از دستش شکارم {-a109-}

1400/10/4 - 11:57 ·
ber99keh

وا این چه حرفیه داداش.دلت میاد.مگه چکارت کرده؟؟؟؟؟{-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/4 - 12:05 ·
ber99keh

عه داداش چرا گریه می کنی منم گریه ام گرفت{-31-}{-31-}{-31-}

1400/10/4 - 12:06 ·
Reza14

تو بکشش همین که نفس نکشید من بهت بگم دوباره میکشیش {-15-}

1400/10/4 - 12:13 ·
ber99keh

فرشته عشق منه{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/4 - 12:15 ·
Reza14

اسکروچیه ایش پیش {-32-}

1400/10/4 - 12:21 ·
ber99keh

چیه حسودیت شد{-18-}تو که این همه عشق واسه خودت داری{-7-}

1400/10/4 - 12:30 ·
Reza14

کو ابجی با ذکر مثال و رسم نمودار توضیح بده {-a75-}

1400/10/4 - 12:32 ·
ber99keh

روسیه.ترکیه و ....خرس و پلنگا {-12-}{-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/4 - 12:33 ·
Reza14

بگو رضا ترانزیت {-a151-} نه باو مال قدیما بود الان سینگلم {-18-}

1400/10/4 - 12:37 ·
ber99keh

رضاترانزیت قدیم و جدید نداره {-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/4 - 12:39 ·
Reza14

خیلی فرق داره ، ارزش ریال اومده شدیدن پایین نمیشه هیچ غلطی کرد {-18-}

1400/10/4 - 12:44 ·
ber99keh

آفرین به ریال {-18-}شما مردا کاری به ریال و تومن و دلار ندارین{-7-}هر کاری دلتون
خواست می کنید{-11-}

1400/10/4 - 12:48 ·
Reza14

ن بخدا سخته پولمون خیلی بی ارزش شده ، خارج صرف نمیکنه دیگه ابجی {-15-}

1400/10/4 - 12:50 ·
ber99keh

خب کی گفته بری خارج خرج کنی.بذار مامان راضیه دختر همسایه رو واست بگیره
اسمتون هم بهم خیلی میاد.برین سر زندگیتون {-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/4 - 12:54 ·
Reza14

راضیه راضی یه من نا راضی حتما با اون سبیلاش میگیرمش {-18-}

1400/10/4 - 12:57 ·
1angel

حالا منو بزنه ...{-11-}

1400/10/4 - 18:10 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/4 - 18:14 ·
Reza14

جای دوری نمیره کتک ابجیم گله {-a151-}

1400/10/4 - 18:54 ·
ber99keh

{-33-}{-33-}{-33-}

1400/10/5 - 08:02 ·
1angel

پس خودت نوش جون کن

1400/10/5 - 11:09 ·
ber99keh

اونقدر کتک خورده که دیگه عادت کرده {-7-}

1400/10/5 - 11:12 ·
1angel

حقشه بازم بزنش{-18-}

1400/10/5 - 11:13 ·
ber99keh

بیا دوتایی بزنیمش {-a70-}

1400/10/5 - 11:14 ·
Reza14

کچل شین جفتتون ، مامااااااان شوهرشون بده جلو چشام نباشن {-a151-}

1400/10/5 - 11:17 ·
ber99keh

اونوقت چهارتایی میزنیمت {-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/5 - 12:26 ·
Reza14

به داماد رو نمیدم {-9-}{-a160-}

1400/10/5 - 15:28 ·
ber99keh

دست خودت نیست چهارتایی می گیریمت وسط {-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/5 - 17:12 ·
Reza14

نه باو صبر کن ی ده تا خرس۰و پلنگ بندازم ب جونتون {-a151-}

1400/10/5 - 17:59 ·
1angel

بیا موندم ...{-18-}

1400/10/5 - 23:30 ·
Reza14

کجا موندی گرفتنت ؟ چک بی محل ؟ زندانی ؟ {-8-}

1400/10/6 - 11:18 ·
1angel

منتظر خرس و پلنگات هستیم خخخ

1400/10/7 - 11:35 ·
Reza14

تو هم که گیر خرس و پلنگی مث برکه {-18-}

1400/10/7 - 11:41 ·