امروز زن همسایمون اومد،گفت:
ببخشید ما تازه اومدیم این خونه،شوهرمم تاشب نمیاد...
منم تنهایی ی کاری رونمیتونم انجام بدم؛
میای باهم بریم دوش بگیریم؟؟
هیچی دیگه منم رفتم باهاش...
الان یکساعته توبازار دنبال دوش میگردیم،شیرآلات چقدرگرون شده!!!
2021/12/22 - 12:00
دیدگاه
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/1 - 12:02 ·
Reza14

بازار بود ها {-a151-}

1400/10/1 - 12:08 ·
ber99keh

برشیطون لعنت {-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/1 - 12:20 ·
Reza14

بشمار {-18-}

1400/10/1 - 12:21 ·
ber99keh

نه تو بشمار {-18-}

1400/10/1 - 12:27 ·
Reza14

شمارش از دستم در رفته {-18-}

1400/10/1 - 13:32 ·