ما خانوادگی دایره لغاتمون ضعیفه. یبار مهمونمون گفت استدعا دارم مامانم گفت دستشویی ته راهرو سمت راسته

2021/12/23 - 11:54
دیدگاه
ber99keh

همش تقصیر توعه گیجش کردی {-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/2 - 11:57 ·
Reza14

تقصیر تویه که اصلن خونه نیستی باهاش کار کنی {-18-}

1400/10/2 - 11:59 ·
ber99keh

به من چه.من که فقط چینی بلدم یادش بدم {-7-}{-7-}{-7-}تو چی که ادعات میشه چهارتا چهارتا{-18-} از چهارگوشه ی جهان خرس و پلنگ داری {-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/2 - 12:02 ·
Reza14

عه خدا رحمت کنه سان جون چون تانگو شب جمعه یاد اموات کردیم {-a151-} من مردم بیرونم سر کار گرفتا مشکلات چک سفته سر کله زدن به این و اون ، اینکارا مال تویه تو خونه بجای پرسه تو سایت مجازی یه نیم نگاه هم ب مامی کنی ، در ضمن با پلنگ و خرسا و حیوانات اهلی و وحشیم مهربان باش {-7-}{-a203-}

1400/10/2 - 12:08 ·
ber99keh

عه سرو کله زدن با مردم یا خوشگذرونی تو ویلا با زیلا {-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/2 - 12:10 ·
Reza14

میدونی ابجی چقد سخته سرو کله بزنی مخ بزنی ببری ویلا نشون بدی ایا پسند کنه {-7-} ایا نکنه بزور غالبش کنی {-18-} کلی انرژیمو میگیره {-54-}

1400/10/2 - 12:13 ·
ber99keh

کار خوب دکتر میکنه که 18تا آمپول نوشته برات {-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/2 - 12:15 ·
Reza14

دکترش خانمه اونم اوووو {-a203-}

1400/10/2 - 12:18 ·
ber99keh

اینم جز خیال پردازیاته {-11-}خودم باهات بودم دکترت آقا بود{-7-}

1400/10/2 - 12:19 ·
Reza14

نه اون که اینی ک رفتم تنهایی بود {-a203-} فیزیوتراپیمم کرد {-7-}

1400/10/2 - 12:21 ·
ber99keh

دیوونه تو رو مامان دست من سپرده {-18-}خیلی تو خیالاتت غرق شدی{-18-}

1400/10/2 - 12:38 ·
Reza14

نه جلیقه نجات تنمه چش ابجی {-a203-}

1400/10/2 - 12:40 ·
ber99keh

{-a166-}

1400/10/2 - 12:51 ·