رفتم دکتر گفت سابقه بیماری قلبی داری؟گفتم آری
قلبم را بیمارِِ خودش کرد و رفت…
گفت: واست 18 تا آمپول تو عضله نوشتم
تا دیگه مثل آدم جواب بدی
2021/12/23 - 12:04
دیدگاه
ber99keh

دست خوش دکتر{-18-}اگه تو کاری کنی عاقل بشه{-7-}

1400/10/2 - 12:05 ·
Reza14

بی عقلم اره {-a151-} تف تو روت {-18-}

1400/10/2 - 12:12 ·
ber99keh

اگه عاقل بودی جلوی دکتر از این حرفا نمیزدی {-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/2 - 12:14 ·
Reza14

خو دروع گفتم مگه {-36-}

1400/10/2 - 12:16 ·
ber99keh

نه اصلا دروغ نگفتی {-18-}یکی رفت دیگری هست{-7-}

1400/10/2 - 12:19 ·
Reza14

دیگری بمیره کو نمیبینمش {-18-}

1400/10/2 - 12:23 ·
ber99keh

خودت بهتر میدونی جاش کجاست{-30-}{-36-}{-28-}{-18-}

1400/10/2 - 12:37 ·
Reza14

جاش تو سفرس ولی سفره خالیه {-18-}

1400/10/2 - 12:39 ·
ber99keh

{-10-}{-10-}{-10-}

1400/10/2 - 12:39 ·
Reza14

{-a103-}

1400/10/2 - 14:38 ·