من رازی را پنهان نکرده ام!
قلبم کتابی است ...
که خواندنش برای تو آسان است.
من همواره تاریخ قلبم را می نگارم؛
از روزی که در آن به تو عاشق شدم !
2021/12/25 - 14:48
دیدگاه
masood

لا اله الا... {-54-}

1400/10/4 - 15:22 ·
-shamim

تکبیر خخ

1400/10/4 - 15:23 ·
masood

مرگ بر شوروی {-18-}

1400/10/4 - 15:25 ·
-shamim

سربه نیست شدن که خخخخخخخخ

1400/10/4 - 15:27 ·