2021/12/25 - 18:10 در بوشهری ها
دیدگاه
Reza14

مدل داعشیه خب {-18-}

1400/10/4 - 19:07 ·
ber99keh

داعش با این همه بدی من موندم تو کار جوونا چرا باید از این آدم هایی که حتی به بچه ی کوچیک هم رحم نمی کنن تقلید کنن{-28-}{-36-}{-30-}

1400/10/5 - 07:57 ·
Reza14

دیگه دیگه دیوانه اند منم دوست ندارم {-15-}

1400/10/5 - 11:22 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/10/5 - 12:23 ·