در دنیایی که روزی روح خودم مرا ترک میکند انتظار از

دیگران نباید داشت....!

2021/12/25 - 19:33
دیدگاه
Farid

{-a68-} ای خدا

1400/10/4 - 19:35 ·
-shamim

{-7-}محکم تر..تا مفهومشو عمیق تر درک کنی

1400/10/4 - 19:38 ·
Sama

{-37-}

1400/10/4 - 19:55 ·
-shamim

{-35-}ممنون سما جان{-35-}

1400/10/4 - 19:55 ·
Sama

{-41-}{-35-}

1400/10/4 - 19:58 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/10/4 - 19:59 ·