پیوست عکس:
IMG_20211225_231545_291.jpg
IMG_20211225_231545_291.jpg · 1080x1080px, 41KB
دیدگاه
roya15

دقیقا

1400/10/5 - 07:11 ·
Toot

بعضی مواقع اشتباهه

1400/10/5 - 08:22 ·
Farid

ممنون

1400/10/9 - 01:30 ·
Farid

شادی
متوجه نشدم چی اشتباهه؟

1400/10/9 - 01:31 ·
Toot

اینکه حواست به یکی باشه ولی
اون حواسش به همه باشه

1400/10/9 - 07:49 ·
Farid

اهوم شادی

1400/10/11 - 03:34 ·
Toot

بله {-31-}

1400/10/11 - 06:37 ·

باز نشر توسط