که می بارد تمام های

از فریاد است که می گویم:

تنها نیستم , تنها ...


2021/12/25 - 23:52 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
IMG_20211225_235032_568.jpg
IMG_20211225_235032_568.jpg · 450x347px, 39KB
دیدگاه
yasi

قشنگه

1400/10/4 - 23:54 ·
Farid

ممنون چشمات قشنگ میبینه {-29-}

1400/10/4 - 23:56 ·
yasi

{-29-}خواهش {-35-}

1400/10/4 - 23:57 ·
Amirkheirkhah33

با آرزو بهترینها داداش فرید گل{-35-}

1400/10/5 - 22:59 ·
Farid

ممنونم امیر جان زنده باشی داشم{-35-}

1400/10/9 - 01:30 ·
Amirkheirkhah33

خواهش داش فرید{-41-}

1400/10/10 - 10:16 ·
Farid

عزیزی داداش گلم {-41-}

1400/10/11 - 03:28 ·