من یک زنم
میخواهم یک بار
برای مدت کوتاهی
حتی دسته کم برای یک جفت چشم
یا شاید هم برای آینه ی بزرگ کنار دیوار
زیبا باشم
زیباترین زن جهان باشم
2021/12/26 - 09:51