میدونی مخاطب خاص کیه؟؟؟
مخاطب خاص کسیه که به امید پیغامش آنلاین میشی...
مخاطب خاص کسیه که همیشه دنبال آخرین پستش میگردی تا لایکش کنی... مخاطب خاص کسیه که
معموﻵ تأییدش میکنی
چون "دوستش داری"...
مخاطب خاص کسیه که
از همه قشنگتر میبینیش...
مخاطب خاص کسیه که
تو لایکات اسمش یه درخشش خاصی داره ...
مخاطب خاص،
خاصه اونیه که قهره ولی عشقه..
2021/12/26 - 12:09
دیدگاه
gholamali

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دکتر ملا مجید مقدس تهرونی مقدم چطورند
مخاطب خاص کی بودی تو.خخخخ

1400/10/5 - 12:49 ·
gholamali

میگوم داداش ما رو نمی بینی خوب بودی بهتر شدی.خخخخخ

1400/10/5 - 12:51 ·
majid_f45

سلام بر عاغا غلام خضر ابادی

شورت خدا هنوز نفسی میاد خخخ

1400/10/5 - 12:58 ·
gholamali

عخی عخی
میگم اگه سخت می گذره بگم جنتی ریش گرو بذاره شاید از سنش ملائکه خجالت کشیدن .خخخخخخخ

1400/10/5 - 13:01 ·
majid_f45

نه عزیزم اون پیر مرد و به زحمت ننداز بهش فشار میاد خخخخ

1400/10/5 - 13:56 ·
gholamali

عخی عخی خیلی وقته دارعه فشار میاره که ملائکه سن ش رو درست کنند بازنشسته بشه ولی قبول نمی کنند.خخخخخ

1400/10/5 - 13:57 ·
majid_f45

خب اخه اونموقع که مرکب خدارو کش میرفت باید فکر امروز رو میکرد خخخ

1400/10/5 - 14:06 ·
gholamali

عخی عخی میگم که پارتی چیزی آشنایی نداری کارش راه بی اندازی.خخخخ

1400/10/5 - 14:08 ·
majid_f45

تو که مشت حسن داری اونور بگو سفارش کنه خخخ

1400/10/5 - 14:19 ·
gholamali

مشت حسن که پیغام از طریق تو براش ارسال می کردم .خخخخخخ

1400/10/5 - 14:19 ·
majid_f45

نه عزیزم خواب دیدی خیر باشه اون توسط خرش بهت پیام میداد خخخ

1400/10/5 - 14:22 ·
gholamali

الکی عجب خر تو خری شد حالا کدوم خرش پیغام می داد اون خر عنبر نسارا خوب می داد یا اون خری که سواری خوب می داد.خخخخخخخ

1400/10/5 - 14:23 ·
majid_f45

نمیدونم با تو حشر ونشر دارن از من میپرسی خخخ

1400/10/5 - 14:25 ·
gholamali

عخی دکتر منو با این خرها تنها نذار من زبانشون رو تازه یاد کرفتم می ترسم تا عرعر کنم جفتک بزنند .خخخخخخخ

1400/10/5 - 14:26 ·
majid_f45

تنها نیست یه جفت خر سرقتی داری خخخخ

1400/10/5 - 14:27 ·
gholamali

عخی عخی سرقتی کجا بوده تنها وارث مشت حسن مو بودم که این خرها به ما رسیده.خخخخخخ

1400/10/5 - 14:29 ·
majid_f45

وارث!! برو بچه تو تا زنده بود شیر گاو وتخم مرغ شو هم تک میزدی خخخخخ

1400/10/5 - 14:33 ·
gholamali

عخی عخی خو حالا اینطوری نگو خودم و خودت می فهمیمم داریم شوخی می کنیم بقیه فکر می کنند من تک اور هستم.خخخخخخ

1400/10/5 - 14:34 ·
majid_f45

اهان باشه خخخ

1400/10/5 - 14:57 ·