در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست

می رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیست

می نشینی روبه رویم خستگی در میکنی

چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست

باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است

باز میخندم که خیلی گرچه میدانی که نیست
2021/12/26 - 19:07
دیدگاه
Sama

چقد این شعرو دوس دارم مرسی {-35-}

1400/10/6 - 18:32 ·
-shamim

{-35-}فدات تقدیم به شما{-35-}

1400/10/7 - 18:58 ·
Babak3

عالی

1400/10/7 - 19:42 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/10/7 - 19:47 ·
Sama

خودت گلی شمیم جونم {-35-}{-41-}

1400/10/7 - 21:13 ·
-shamim

{-35-}فدات لطف داری همچنین{-35-}

1400/10/7 - 21:18 ·