بیاید قبول کنیم بیش از نیمی از جذابیت هر مردی رو شخصیت و رفتارش می‌سازه. نیم دیگرش رو هم قدِ بلند و ته ریش

تا درودی دیگر بدرود{-a181-}


2021/12/26 - 23:13
دیدگاه
sinaaa

نخیر قسمت دوم رو قبول ندارم

1400/10/5 - 23:14 ·
_hedieh_

من دارم مخصووووصا قد بلند

1400/10/5 - 23:16 ·
sinaaa

ته ریشو دارم اندامم خوبه ولی اصلش شخصیت و ذات خوبه

1400/10/5 - 23:19 ·
_hedieh_

بیام خاستگاری ینی؟

1400/10/5 - 23:19 ·
_hedieh_

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/5 - 23:20 ·
sinaaa

{-2-}بیا بیا خخخ{-18-}

1400/10/5 - 23:20 ·
_hedieh_

ادرس بده با گل و شیرینی خدمت میرسیم قدت چنده؟

1400/10/5 - 23:21 ·
sinaaa

170{-2-}

1400/10/5 - 23:21 ·
sinaaa

خودت گلی دسته گل لازم نیست{-18-}

1400/10/5 - 23:22 ·
_hedieh_

پرو{-18-}

1400/10/5 - 23:26 ·
sinaaa

دیگه تعارف اومد نیومد داره حرفی زدی پاش بمون

1400/10/5 - 23:27 ·
_hedieh_

غلط کردم:(

1400/10/5 - 23:27 ·
sinaaa

فایده نداره بعدشم دورازجونت خدا نکنه
بعدشم ته ریشو جذابیت اینارو دارم

1400/10/5 - 23:29 ·
_hedieh_

حالا {-7-}

1400/10/5 - 23:30 ·
sinaaa

مبارکه پس{-a155-}

1400/10/5 - 23:31 ·
_hedieh_

:/برو خونتون{-a139-}

1400/10/5 - 23:34 ·
1angel

تمامش شخصیته...شعور نداشته باشه دیگه چیزی ب چشت نمیاد

1400/10/5 - 23:38 ·
sinaaa

دقیقا

1400/10/6 - 11:08 ·