تسکین ده عاشق نه فراق و نه وصال است


چیزی است غم عشق, که تدبیر ندارد...

2021/12/27 - 09:44
پیوست عکس:
1560206466843165_large.jpg
1560206466843165_large.jpg · 500x499px, 95KB
دیدگاه
Reza14

اوخی {-a151-}

1400/10/6 - 11:22 ·
majid_f45

کوفته.چته خب!!!؟خخخ

1400/10/6 - 12:05 ·
Reza14

هچ ، اخرین باری که گردن بوسیدم گردن اسبم بود {-18-}

1400/10/6 - 12:17 ·
majid_f45

افرین به تو سوار کار خخخ

1400/10/6 - 12:54 ·