ولی تبلیغای تلویزیون خیلی مسخرن
طرف تو پنت هوس 30میلیاردیه
بعد میاد یه کنسرو لوبیا باز میکنه با نون میخوره
2021/12/27 - 17:19
دیدگاه
ber99keh

خب همین غذاها رو خوردن که الان تونستن پنت هوس بخرن{-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/6 - 17:29 ·
Reza14

اینم حرفیه {-36-} پس ما هم بخوریم کنسرو لوبیا {-18-}

1400/10/6 - 17:34 ·
ber99keh

خوردی که حاضری چک سفید امضا بدی آبجیت.مشخصه وضعت خوبه{-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/6 - 17:35 ·
Reza14

دیگه از این غلطا نمیکنم که پیش خلاق الله سکه یه پولم کنی ، بی پول گز کن حالت جا بیاد {-a151-}

1400/10/6 - 17:39 ·
ber99keh

{-6-}{-6-}{-6-}

1400/10/6 - 17:40 ·
Reza14

{-32-} دلم برات نمیسوزه

1400/10/6 - 17:42 ·
ber99keh

{-10-}{-10-}{-10-}

1400/10/6 - 17:42 ·
Reza14

دوستم ندارم {-32-} بهم خندیدن

1400/10/6 - 17:45 ·
ber99keh

نه که من خیلی دوست دارم {-6-}{-6-}{-6-}دیگه آبجی بی آبجی{-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/6 - 18:08 ·
Reza14

باشه {-38-}

1400/10/6 - 18:10 ·
ber99keh

برو واسه خودت آبجی جدید پیدا کن {-6-}{-6-}{-6-}

1400/10/6 - 18:14 ·
Reza14

دوس ندارم {-38-}

1400/10/6 - 18:15 ·
ber99keh

از خداتم هست{-6-}{-6-}{-6-}

1400/10/6 - 18:16 ·
Reza14

نه دیگه تموم شد

1400/10/6 - 18:19 ·
ber99keh

آره دیگه تموم شد داداش و آبجی باشیم{-6-}{-6-}{-6-}

1400/10/6 - 18:20 ·
Reza14

{-a82-}{-a82-}

1400/10/6 - 18:21 ·
ber99keh

{-a162-}{-a162-}{-a162-}

1400/10/6 - 18:24 ·
Reza14

{-a82-}{-a82-}{-a82-}{-a82-}

1400/10/6 - 18:27 ·
ber99keh

{-54-}{-54-}{-54-}{-54-}

1400/10/6 - 18:28 ·
Reza14

ازادم دیگه هر کار دلم خواست میکنم {-38-}

1400/10/6 - 18:30 ·
ber99keh

من که دیگه آبجیت نیستم و بهم مربوط نیست برو هر کاری خواستی بکن{-6-}{-6-}{-6-}

1400/10/6 - 18:31 ·
Reza14

امشب ۵ تا دختر از پنج قاره مختلف میارم خونه کسی هم بهم گیر نمیده {-a151-}

1400/10/6 - 18:35 ·