تو از راه رسیدی و من حکمت تمام سختی‌هایی که کشیده بودم را فهمیدم. تو برای رهایی من از اسارتی که خودم ساخته بودم آمدی و مرا دوباره با جهان آشتی دادی و فهمیدم عشق یعنی آزادی... و این درسی بود که سال‌ها برای فهمیدنش رنج کشیدم!

2021/12/27 - 19:53 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-12-27_19-55-00.jpg
photo_2021-12-27_19-55-00.jpg · 720x676px, 91KB
دیدگاه
yasi

قشنگه{-35-}

1400/10/6 - 19:57 ·
datam

ممنونم{-35-}

1400/10/6 - 20:09 ·
yasi

خواهش{-35-}

1400/10/6 - 20:10 ·