محبوب من
شما، تجلی عشقی
در ثانیه ثانیه‌های زمان
در لحظه لحظه‌ی عمر
و در سلول به سلول تنِ من
هر وقت هرجا
سخنی از عشق به میان میاید
من ناخودآگاه یاد شما می‌افتم
عنصر وجودی شما حتما از عشق است
و عشق بنیادی‌ترین عنصر این دنیای بی‌نهایت است.

2021/12/27 - 20:14 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-12-27_19-58-22.jpg
photo_2021-12-27_19-58-22.jpg · 600x600px, 69KB