کدام یک از این چشم ها رو انتخاب میکنید ؟ هر چشمی یه بخشی از شخصیت شما رو برملا میکند ، پاسخ در دیدگاه

2021/12/28 - 11:29
پیوست عکس:
57531891.jpg
57531891.jpg · 1080x1010px, 124KB
دیدگاه
yasi

2 و 6

1400/10/7 - 11:34 ·
Reza14

مرسی از حضورتون {-35-}

1400/10/7 - 11:37 ·
Reza14

من 1و 7

1400/10/7 - 11:37 ·
yasi

خواهش جناب روانکاو{-35-}

1400/10/7 - 11:38 ·
yasi

بدون دیدن جواب اگر انتخاب کنید درسته

1400/10/7 - 11:39 ·
Reza14

ندیدم جوابو چیزی رو که انتخاب کردم گفتم

1400/10/7 - 11:40 ·
yasi

بسیار مهربان{-54-} موفق باشید

1400/10/7 - 11:42 ·
Reza14

بهمچنیین {-35-}

1400/10/7 - 11:48 ·
yasi

اگه انتخاب سوم داشتین چی بود

1400/10/7 - 11:49 ·
Reza14

4 برام جالبه ، مث ساعت شنی

1400/10/7 - 11:50 ·
yasi

من ۹
۴ بهت میخوره

1400/10/7 - 11:52 ·
Reza14

ارا ۴ بهم میخوره ولی ۹ به تو نمیخوره مخصوصان کلام اخر پاسختون

1400/10/7 - 11:54 ·
yasi

شناختت اشتباس

1400/10/7 - 11:58 ·
Reza14

{-35-}

1400/10/7 - 12:03 ·
yasi

{-35-}

1400/10/7 - 12:04 ·
1angel

۸

1400/10/7 - 17:07 ·
Reza14

باو یونیک کی بودی تو {-a151-}

1400/10/7 - 17:33 ·
1angel

یادت رفت

1400/10/7 - 17:49 ·
Reza14

یاداوری شد اهان {-a180-}

1400/10/7 - 17:50 ·
1angel

دیونه

1400/10/7 - 17:51 ·
Reza14

روانکاوم {-a160-}

1400/10/7 - 17:58 ·
1angel

رفتی تو لیست چند شغله ها{-11-}

1400/10/7 - 18:40 ·
Reza14

پول دربیاد حالا هر چی {-7-}

1400/10/7 - 18:41 ·
Sama

۷

1400/10/8 - 14:50 ·
Reza14

عه منم هفت بودم سما

1400/10/8 - 14:55 ·