سوال و تلنگر
چرا خداوند آب دهان را شیرین و اشک چشم را شور و آب گوش را تلخ و آب بینی را خنک میکند
آب دهان شیرین است تا انسان از خوردن و آشامیدن لذت ببرد.

آب چشم شور است، برای محفوظ نگه داشتن پیه چشم. زیرا اگر شور نبود پیه چشم آب می شد و فایده دیگر آن، ضد عفونی کردن چشم است.

اما آب گوش و رطوبتش تلخ است، برای جلوگیری ورود حشرات ریز، که به خاطر تلخی نمی‌توانند وارد گوش و از آنجا وارد مغز شوند.

آب بینی هم خنک است به خاطر سالم ماندن مغز سر انسان تا طیلان و جاری نشود. زیرا اگر آب بینی گرم بود، باعث جاری شدن مغز به داخل بینی می‌گردید.


2021/12/29 - 10:56
دیدگاه
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/10/8 - 11:11 ·
Reza14

مرسی {-17-}

1400/10/8 - 11:13 ·
ber99keh

خواهش

1400/10/8 - 11:17 ·
Sama

عالی بود مرسی

1400/10/8 - 14:50 ·
Reza14

مرسی از تو سما زنده باشی {-35-}

1400/10/8 - 14:57 ·