گاهی زندگی سخت است
و گاهی ما سخت ترش میکنیم . . .

گاهی آرامش داریم،
خودمان خرابش میکنیم . .
گاهی خیلی چیزارو داریم
اما
محو تماشای نداشتن هایمان میشویم...
گاهی حالمان خوب است
اما
با نگرانی فردا خرابش میکنیم...
سلام صبح پنجشنبه همــــــه شما خوبان خـــــــــدا بخیروخوشی
2021/12/30 - 08:21
دیدگاه
ber99keh

سلام تشکر همچنین {-a153-}{-a153-}{-a153-}

1400/10/9 - 08:26 ·
Saman

خواهش میکنم زندگیتون امام زمانی

1400/10/9 - 08:27 ·
ber99keh

متشکرم همچنین برای شما

1400/10/9 - 08:28 ·