زندگی تکرار فرداهای ماست
میرسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم
2021/12/30 - 13:13
پیوست عکس:
33.jpg
دیدگاه
mehrrsa

اوه مای گاد{-7-}

1400/10/9 - 13:14 ·
mohamad77

خخخخخخخ میدونم ضایع است از من این مدل پست .نمیخوره بهم پس تیکه ننداز دختر {-a195-}

1400/10/9 - 13:18 ·
1angel

این کدومشونه{-16-}

1400/10/9 - 13:47 ·
mohamad77

خخخخخخخخ این نمیدونم والا ولی خوب چیزی پیداش کنم اینم میگیرم {-44-}

1400/10/9 - 15:20 ·
1angel

همون مو هویجی

1400/10/9 - 17:32 ·
mohamad77

{-38-}{-31-}

1400/10/9 - 23:43 ·