هيچ وقت كسى كه براى تو حرص می‌خوره و تلاش می‌كنه و می‌جنگه را از دست نده! چون در دوره‌اى زندگى می‌كنيم كه بى‌تفاوتى حرف اول را ميزنه و كسى كه به خاطر تو خودش را به مخاطره بندازه بسيار كميابه،پس اگه چنين كسى را كنارت دارى قدرشو بدون چون اين كسيه كه برای تو حاضره از خودش بگذره و توى طوفان‌هاى زندگى كنارت وايميسته.2021/12/30 - 23:47
پیوست عکس:
IMG_20211230_234152_503.jpg
IMG_20211230_234152_503.jpg · 640x640px, 54KB