#آینده بعضیاست

3 (1).mp4 · 5.6MB
2022/01/01 - 07:09
دیدگاه
mehrrsa

دقیقه تویی{-11-}
اشپزیت هم ک عالی

1400/10/11 - 11:20 ·
mohamad77

خیلی نامردی من کجا اینطوریم تازه من اصلا اشپزی بلد نیستم ولی به خاطر مو هویجم حاضرم یاد بگیرم {-32-}

1400/10/11 - 22:15 ·
aylar

خیلی خوبه{-18-}

1400/12/17 - 08:58 ·
mohamad77

خخخخخخخ اره خوبه یه ساله منو کاشتی نمیای خواستگاریم پس کی میایی الان من دوره اشپزی و خیاطی رو تموم کردم رفتم تو کلاس کاشت ناخن بهونه نداری دیگه

1400/12/17 - 12:53 ·
aylar

باش ...مهریه ات چقده؟

1400/12/17 - 15:47 ·
mohamad77

مهریه ام چیز قابل داری نیست همینکه نصف وزنم شمش طلا بدی بله رو میدم که هیچ با لباس سفید میام و می مونم از خونه هم خارج نمیشم {-7-}

1400/12/18 - 18:03 ·
aylar

عالیه
من موافقم ...
کلیه کبد و طحال و مغز استخونتو بخوام اهدا کنم ، میتونم سه برابر وزنت شمش طلا بگیرم فقط بشرطی قلبتم بردارم...


ممد من محاسبه کردم دیدم میصرفی ... جوابم مثبته{-7-}

1400/12/18 - 19:41 ·
mohamad77

یعنی منو به خاطر خودم نه قلوه ها و کبد و ریه و مغز استخون و قلبم میخوای . با این اوصاف من ترجیح میدم برم تو بشکه ترشی حداقل اون تو راحت می تونم بخوابم هر لحظه ترس از دست دادن بخشی از بدنمو ندارم

1400/12/18 - 21:42 ·
aylar

اخ جووون ترشی ممد{-a130-}

1400/12/19 - 05:36 ·
mohamad77

نامرد چه بزن به کوبی راه انداخته منو باش گفتم میگی میام خودم میگیرمت برای خودم باشی . نگو ایشون دنبال ترشی انداختنمم است. اولین کسی که جلوم سبز بشه رو میگیرم {-32-}

1400/12/19 - 12:02 ·
aylar

ممد منو مسخره کردی مگه من دبه آوردم برات {-a130-}

1400/12/20 - 03:00 ·
mohamad77

نیاوردی پس اون اخ جوون ترشی ممد چی بود ایلار یعنی دستم برسه میندازم تو دبه ترشی

1400/12/23 - 12:52 ·
aylar

ببین سوتفاهم شده ... تو اشتباه برداشت کردی عزیز من! من منظورم اینکه تو ترشی هم باشی باز برای من با ارزش هستی :D و همینطور کلیه و کبدت با ارزشن عزیزم {-a171-}

1400/12/25 - 02:05 ·
mohamad77

یعنی هر جا بری و از هر چی سخن بگی باز اخر سر میای وصل میشی به کبد و قلوه من باشه بابا یه قلوه میدم یه نصف کبد و قلوتو میخوام چون قلوه من بزرگتره از لحاظ وزنی اوکی رو بده بیام بریم بیمارستان خخ

1400/12/26 - 10:58 ·
aylar

بابا نخواستم ... بریم برات زن پولدار پیدا کنم{-a162-}

1400/12/27 - 03:22 ·
mohamad77

اول تو رو بگیرم بعد بریم زن پولدار برام پیدا کنی یا اول پولدارا رو بگیرم پولشونو چپاول کنیم و غارت بعد تو رو بگیرم . کدوم یکی خخخخخخخخخ

1400/12/27 - 17:13 ·
aylar

اول پولدارو بگیر پولارو بدع ب من {-a151-}

1400/12/28 - 09:44 ·
mohamad77

عمرا میخوام اول تو رو بگیر حسابی که پیر و فرتوت شدی بچه ها رو نگهداری من ب جوونا برم ساحل خخخ

1400/12/28 - 13:06 ·
aylar

این ایده واسه خودم بود از اول{-a169-}

1400/12/29 - 19:29 ·
mohamad77

سلام ایلار جون عیدت مبارک یعنی میخوای باز اولین دعوای قرن جدید رو شروع کنی کی میاد این سال 1500 تا از دستت خلاص شم

1400/12/29 - 21:36 ·
aylar

باشه من همین جا میگم کات فور اور{-a162-}

1400/12/29 - 22:10 ·
mohamad77

خخخخخ کجا حالا پولا و طلاها و سندای تو کوله پشتی رو بذار و برو {-7-}

1401/01/1 - 12:51 ·
aylar

نه دیگه من باید برم ازین شهر و دیار ... با تمام پول ها {-7-}

1401/01/1 - 19:16 ·
mohamad77

عمرا اجازه بدم بدون من قدم از قدم برداری من برای او کوله پشتی چه زحمت ها نکشیدم، 90 درصد محتویاتیش حق منه

1401/01/1 - 20:19 ·
aylar

داخل کوله پشتی بطری های شیر هستش !!!{-a161-}
بیا برامون دقیق بگو چگونه زحمت کشیدی براش...{-a108-}

1401/01/3 - 07:11 ·
mohamad77

خخخخ خوب کمک های بشر دوستانه ما بذای بچه های چش رنگی مو بور اوکراینی است چون مادراشون با کمبود مواجه هستند خانم چقد ما خوبیم می تونی اونجا هووهاتو انتخاب کنی

1401/01/3 - 11:59 ·
aylar

بابا من میگم پولدار انتخاب کن ... تو رفتی خوشگل انتخاب کردی؟
خکشگلی پول میشه برا ما اخه{-a112-}

1401/01/3 - 20:49 ·
mohamad77

ببخشید این وسط یه کوچولو منم حال کنم دیگه از بس پیزن چروکیده دیدم خسته شدم عزیزم همه چی پول نیست که جانم بزار یه خوشگل سر زنده رو پا باشه بین پیرا دلم من شاد بشه خخخ

1401/01/4 - 01:16 ·
aylar

باشه ...عب نداره ...{-a179-}

1401/01/6 - 16:20 ·
mohamad77

خخخخ خوب پس خودت بیا وسط جوون

1401/01/6 - 18:33 ·