ما چیستیم؟

جز مولکولهای ذهن فعال زمین
که خاطرات کهکشانها را مغشوش میکند
2022/01/03 - 10:04
دیدگاه
Reza14

{-37-}{-37-}

1400/10/13 - 12:00 ·
mehdi1360

ممنونم

1400/10/13 - 12:56 ·