یه زن همیشه می بخشه و فراموش میکنه!
ولی ...
هیچ وقت نمیزاره تو فراموش کنی که بخشیده و فراموش کرده..!
درود بر بانوان غیورِ پدر در آرِ سرزمینم
2022/01/03 - 15:21
دیدگاه
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/13 - 16:26 ·
Reza14

جنستون شیشه داره {-18-}

1400/10/13 - 17:00 ·
ber99keh

اصلا {-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/13 - 17:04 ·
Reza14

میدونم ولی نرمه شیشه رو حتما داره {-18-}

1400/10/13 - 17:05 ·
ber99keh

نه اینکه شما مردا ندارین {-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/13 - 17:09 ·
Reza14

ما مردا جنسمون از فولاده {-7-}

1400/10/13 - 17:13 ·
1angel

برای مردای هفت خط کمم هست

1400/10/13 - 18:03 ·
ber99keh

شما جنستون از همه چیزه{-18-}

1400/10/13 - 18:04 ·
1angel

دقیقا برکه ...{-11-}

1400/10/13 - 18:07 ·
ber99keh

{-33-}{-33-}{-33-}

1400/10/13 - 18:13 ·
Reza14

من چوب خطم هفت تا نشده {-a151-}

1400/10/13 - 18:14 ·
Reza14

ور پریده میایی خونه دیگه نه {-18-}

1400/10/13 - 18:15 ·
1angel

کوفت چشم سفید

1400/10/13 - 18:15 ·
ber99keh

مامان رضا داره اذیتم میکنه{-10-}{-10-}{-10-}

1400/10/13 - 18:18 ·
Reza14

افرین فرشته واقعا هم چش سفیده ابجی برکه {-a151-}

1400/10/13 - 18:18 ·
1angel

با توام نه اون

1400/10/13 - 18:19 ·
ber99keh

{-33-}{-33-}{-33-}

1400/10/13 - 18:21 ·
Reza14

با تو بود برکه {-a151-} نه من

1400/10/13 - 18:36 ·