بعضیا میگن : رفیق مثل لیمو شیرین میمونه بعد یه مدت تلخ میشه

اما یکی نیس به این بعضیا بگه
لیمو شیرین همیشه شیرینه

تا چاقو به جیگرش نزنن تلخ نمیشه..
2022/01/04 - 10:17