از یارو ميپرسند چرا كوچه شما آسفالت نشده? ،
ميگه:بسم الله الرحمن الرحيم باسلام خدمت بينندگان عزيز وپرسنل محترم شهرداري و ریاست جمهوری محترم و خانواده محترم شهدا ومفقودین و ايثارگران عزیز ،تمامی پرسنل زحمتکش صدا و سیما ،شما خبرنگاران گرامی و همه برادران عزیز ،مسولان شورای شهر و شورای این محله قشنگ و شهید پرور، عرضم به حضور شما: من مال اين كوچه نيستم...!
2022/01/04 - 12:36