تنها ماه دو حرفی سال؛ فرشته هایی از جنس غرور و احساساتی به رنگ دریا
سالروز تولد قشنگت را با رقص سفید برف ها
هم چون سفیدی دلت بر آسمان قلبمان جشن می گیریم
تووووووووووووووولدتتتتتتتتتتت مبارک سپیده عزیزممممممم
سپیده جان بابت تاخیر تبریک تولدت عذر خواهی می کنم.....
2022/01/06 - 16:32 در اریا
پیوست عکس:
5347883746027946496_iranve.com.jpg
5347883746027946496_iranve.com.jpg · 632x623px, 83KB
دیدگاه
nooor

ممنونم داتام خیلی لطف کردی
چ سوپرایزی
دیگه فک کنم پیر شدم فیسیا منو فراموش کردن هر سال روز تولدم بچه ها عوعا میکردن اینجا
امسال کسی یادش نبود تولدمو????بازم مرام تو ممنونم ک همیشه با وفا بودی داتام اریا خیلی ب خودش میباله ک شما از اول باهاشی ممنون از بودنت

1400/10/16 - 16:46 ·
datam

خواهش می کنم سپپیده جان
وظیفمه سپیده عزیزم ببخشید اگر منم دیر برات پست گذاشتم ازت معذرت میخوام سپیده جانم
تولدت مبارک باشه و برات بهترینارو در کنار عشقت و عزیزات آرزو می کنم

1400/10/16 - 16:49 ·
nooor

سپاسگزارم از لطفت
عشقم ک محمدمه و بچه هام ارین رو فک کنم خوب میشناسی ینی همه بچه های فیس میشناسنش
ممنونم از لطفت خیلی خوشحالم کردی
ارزوی موفقیتهای روز افزون دارم برات

1400/10/16 - 16:51 ·
datam

سپیده جان ناراحت نباش اگر دوستای قدیمی امسال برات پست تولد نزاشتن خودم برات چند تا پست میزارم
خواهش می کنم کاری نکردم وظیفمه سپیده جان

1400/10/16 - 16:56 ·
nooor

ن ناراحت نیستم
خودت ک منو میشناسی من همیشه شادم سرحال سرحال
این رسم زمونس دیگه کاریشم نمیشه کرد
ما پیر خراباتیم

1400/10/16 - 17:00 ·
datam

سلامت باشی و برات آرزوی موفقیت و سربلندی روز افزون دارم سپیده جان

1400/10/16 - 17:00 ·
nooor

زنده باش
مانا و برقرار باشی

1400/10/16 - 17:05 ·