❤❤

2022/01/07 - 11:06
پیوست عکس:
9098889088856.jpg
9098889088856.jpg · 1066x1466px, 180KB
دیدگاه
yasi

چه قشنگه {-a137-}

1400/10/17 - 11:07 ·
masood

مرررسی یاســـی ، نگات قشنگتر از هر چیزیه {-35-}

1400/10/17 - 11:10 ·
yasi

خواهش. لطف داری مسعود{-a153-}

1400/10/17 - 11:12 ·
masood

هوای شهرتون الان ؟

1400/10/17 - 11:19 ·
yasi

خوبه خنکه البته بیرون نرفتم ببینم ابریه... البته هوا قاطی شده یه لحظه میبینی هوای صاف شد ابری و رعد و برق یه بارون تند بعد دوباره افتابی{-11-}

1400/10/17 - 11:25 ·
masood

یه سری از قشم بر می گشتیم هواش خوب بود
رسیدیم کرمان یهو هوا ابری و تیره شد وبعدش رعد و برق
و طوفان و باد شدید و بارون ، تا حالا همچبن منطره ای ندیده بودم مجبور شدم توقف کنم
تا اوضاع بهتر بشه بعد حرکت کنم {-11-}

1400/10/17 - 11:31 ·
yasi

اره جنوب هوای قاطی داره هر وقت به دوستم میگم الان داره رعد و برق میزنه میگه الان که فصل رعد و برق نیس{-18-}

1400/10/17 - 11:39 ·
masood

اره اصن یه وضعی بود ، ماشین مون شده بود مث ماشینای تو جبهه پر گرد و خاک
، جاده هم دیده نمیشد ، عصری دیدم هوا صاف شد و اون دور دستا ابر های تیره
و روشن داره ، عجله داشتم گازو گرفتم برم ، یه ربع نشد پلیس نگهم داشت و جریمم کرد
{-11-} ولی هواش خیلی عالی شده بود {-7-}

1400/10/17 - 11:53 ·
yasi

اونجا دیگه کوبریه بدتره
عجله هیچوقت خوب نی دیدی جریمه شدی{-11-}

1400/10/17 - 12:09 ·
masood

آره ، دیگه بزرگراه بود گفتم برم دیگه ، زیاد ننوشت {-7-}

1400/10/17 - 12:36 ·
yasi

باز خوبه زیاد ننوشته

1400/10/17 - 20:01 ·