گاهی بیا
به آرامگهِ واژه های من
اینجا دلی
برای دوست‌داشتنت
پَر کشیده است...2022/01/09 - 02:10 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
۲۰۲۲۰۱۰۹_۰۲۱۳۱۵.jpg
۲۰۲۲۰۱۰۹_۰۲۱۳۱۵.jpg · 720x677px, 251KB
دیدگاه
mehrrsa

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم •?‍❤️‍♾️♥️

1400/10/19 - 19:34 ·

باز نشر توسط