‏سازمان بهداشت جهانی میگه:

باید قبل از غذا خوردن چهل ثانیه دستاتون رو بشورید
دیشب شام کباب بود رفتم دستام رو شستم برگشتم دیدم کباب رو خوردن دارن چایی میخورن

خدا ازت نگذره سازمان بهداشت جهانی خخخخخخ
2022/01/09 - 10:15
دیدگاه
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/19 - 10:23 ·
majid_f45

نخند خب الان میفهمن همه کباب هارو تو خوردی خخخخ

1400/10/19 - 10:27 ·
ber99keh

{-a197-}{-a197-}{-a197-}{-54-}{-54-}{-54-}

1400/10/19 - 10:28 ·
majid_f45

نوش جان .فقط چطوری خوابت برد تا الان!!!!!!!!!!!!؟خخخخ

1400/10/19 - 10:31 ·
ber99keh

خیلی راحت خوابیدم.همیشه موقع غذا خوردن به حرف سازمان بهداشت جهانی گوش کن.{-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/19 - 10:37 ·
majid_f45

بله مشخصه راحت بودین که لنگ ظهر بیدار شدین خخخخ

1400/10/19 - 10:38 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/19 - 10:54 ·
majid_f45

نخند الان دادش رضا میاد ناهار میخواد خخخ

1400/10/19 - 11:25 ·
ber99keh

اون غذای چینی می خوره.ذائقه ش عادت کرده{-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/19 - 11:35 ·
majid_f45

اخی طفلی بگو پس چرا اصرار داشت منم هم غذاش کنه خخخخ

1400/10/19 - 11:38 ·
ber99keh

آره دقیقا تو هم که رفیق نیمه راه بودی{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/19 - 11:39 ·
majid_f45

شرمنده که جونم برام هنوز ارزشمنده خخخ

1400/10/19 - 11:57 ·
ber99keh

مگه رضا خدایی نکرده مرده{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/19 - 12:02 ·
majid_f45

دیگه انقدر هم خوش شانس نیستی خخخخ

1400/10/19 - 12:09 ·
ber99keh

خدا نکنه داداشم بمیره تا هنوز سهم منو نداده{-7-}{-7-}{-7-}

1400/10/19 - 12:18 ·
majid_f45

یا خدا مگه شرکت زدین!!!؟خخخخ

1400/10/19 - 13:02 ·
ber99keh

بله شرکت بیرون بر غذاهای چینی{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/19 - 16:45 ·