گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

2019/07/28 - 11:17 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
cappuccino-text-instagram1-1.jpg
cappuccino-text-instagram1-1.jpg · 400x387px, 146KB
دیدگاه
38444672

درود بر شما چه تصویر زیبا واحساسی{-35-}

1398/05/6 - 11:18 ·
said8000

ممنونم مهرداد جان{-35-}

1398/05/6 - 11:19 ·
said8000

مرسی عزیزم{-35-}

1398/05/6 - 11:20 ·