نامش برف بود،
تنش، برفی...
قلبش از برف!

و من او را
چون شاخه‌ای که زیرِ بهمن شکسته باشد
دوست می‌داشتم…!
2022/01/10 - 09:50
پیوست عکس:
photo_2021-12-27_10-32-29.jpg
photo_2021-12-27_10-32-29.jpg · 750x918px, 57KB