اگر دوستش دارید به زبان بیاورید. پانتومیم که بازی نمی‌کنید از ترسِ باختن با اشاره می‌خواهید بفهمانید. شما واقعا دوستش دارید و به زبان نمی‌آورید و یکی از راه می‌رسد که بی‌هیچ عشقی تکیه کلامش "دوستت دارم" است. می‌آید می‌گوید، می‌برد دلش را و شما... و می‌مانید و "دوستت دارم‌هایی" که در عطرِ پیراهنش جامانده است...
2022/01/10 - 13:37