دیدگاه
Sama

خدا رحمتش کنه خخخ

1400/10/26 - 16:41 ·
mohamad77

نه بابا کجا رحمت کنه زنده است بیچاره ولی هر روز ارزوی مرگ میکنه {-7-}

1400/10/26 - 22:07 ·